”En uråldrig teknik för att hämta hem förlorad kraft med hjälp av naturkrafter.”

Shamansk healing är en uråldrig metod där energihealing sker i djupt samarbete med naturkrafterna i de icke ordinära realmerna. Denna healingmetod är för dig som behöver hjälp att komma åt rotorsaker till svåra känslor eller beteendemönster, eller som behöver hjälp att få tillbaka din egen kraft efter trauma. Kanske söker du din egen väg i detta liv och behöver vägledning?

Exempel på vad som kan ske under en behandling:

– Shamansk extraktionsmedicin
– Själsdelshämtning
– Kraftdjurshämtning
– Tidigare liv läkning
– Upphävande av förbannelser eller svart magi
– Släktledshealing
– Återaktivering av själsgåvor


Shamanskt energiarbete:

Shamanskt energiarbete på en plats, exempelvis ett hem eller ett kontor. Då kombinerar jag med höjande och förseglande tekniker som går bortom det rent shamanska. Görs endast på distans.

Exempel på när shamanskt energiarbete kan behövas är när energier stagnerat efter att något jobbigt inträffat på en plats, eller om platsen är hemsökt. För att kunna göra en beräkning på tidsåtgång och pris behöver du rita upp platsen, och/eller fota den samt skriva fullständig adress.

Energiarbete för platser utförs endast på distans.